Hobome is een vereniging die als doelstelling heeft om de Hoogboomse bevolking samen te brengen.

Zo organiseert deze vereniging het sinterklaasgebeuren, maar het blijft hier niet bij.